Jag har lång erfarenhet av byggbranchen. 1960 började jag som byggnadsarbetarlärling. Efter några år bestämde jag mig för att försöka bli arbetsledare. Jag fick en anställning som arbetsledarebiträde och blev då erbjuden att gå en del kurser hos Byggmästareföreningen i Stockholm. Jag arbetade några år som arbetsledare med egna ansvarsområden.

Efter en tid gick jag en kurs i mätteknik med trigonometri och geometri. Jag insåg att det rådde stor kunskapsbrist i branschen i dessa ämnen och bestämde mig för att detta skulle bli min grej.

1980 slutade jag min anställning hos JM och startade firma som mätkonsult. Jag anställde folk vartefter. Vi arbetade mest med utsättning på byggen med också en del anläggningsjobb. Vi har hela tiden utfört inmätningar inför projektering av ombyggnader.

2017 skaffade jag en skanner Trimble TX8 samt kompletterade programvaran Trimble RealWorks. Sedan jan 2019 så har jag ingen egen anställd utan tar hjälp av hos mig tidigare anställda, som driver egna företag, när jag behöver hjälp.

Lars Hållbus

Lars Hållbus